NABOŻESTWO CZERWCOWE


- W DNI POWSZEDNIE PO MSZY ŚW. O GODZ. 17.00
- W NIEDZIELĘ PO MSZY ŚW. O GODZ. 11.00