Historia

Miejscowość Ogrodniki swymi początkami sięga drugiej dekady XVI wieku. W 1516 roku na południowo-wschodnim krańcu dóbr książąt mazowieckich została założona osada, którą – z racji na jej rozległość – nazwano Wielkie. Z czasem nazwa ta uległa zniekształceniu na Wielgie i w takim brzmieniu funkcjonowała do lat sześćdziesiątych XX stulecia, dzieląc się na cztery części: Wielgie Topór, Wielgie Ogrodniki, Wielgie Zagrodniki, Wielgie Grabowiec i osadę młyńską Księżyznę. Początkowo teren ten należał do parafii Kamieńczyk. W 1517 roku ks. Erazm Ciołek (1474-1522), biskup płocki (1503-1522), przyłączył Wielkie do parafii Kamionna, a roku później odłączył, kiedy została utworzona parafia w Stoczku.

Pod koniec 1945 roku ks. Marian Stroiński (1889-1972), proboszcz stoczkowski (do 1947), zaczął odprawiać w Ogrodnikach Mszę św. Początkowo w prywatnym mieszkaniu, a następnie w drewnianej kaplicy przewiezionej w 1946 roku z Sadolesia (par. Sadowne), gdzie pełniła rolę zboru luterańskiego. Staraniem ks. kan. dr. Czesława Pniewskiego (1899-1962), proboszcza stoczkowskiego (1947-1948), w dniu 8 czerwca 1947 roku kaplica ta została poświecona. Dnia 19 października 1947 r. ks. Ignacy Świrski (1885-1968), biskup siedlecki czyli podlaski (1946-1968), erygował we wsi Wielgie Ogrodniki samodzielną filię duszpasterską, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 26 października tegoż roku. W dniu 1 września 1990 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996), filię w Ogrodnikach podniósł do rangi samodzielnej parafii. Jej ówczesny rektor (1983-1991) ks. Ryszard Nicpoń został wówczas pierwszym proboszczem parafii Ogrodniki (1991-2002).

Obecny, murowany kościół zbudowano w latach 1990-1994, pod kierunkiem wspomnianego ks. Ryszarda Nicponia. Jego projekt wykonał arch. Janusz Nieścior z Łomaz. Kamień węgielny poświęcił w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 9 czerwca 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, na zakończenie IV Pielgrzymki do Ojczyzny. Konsekracji dokonał w dniu 22 maja 1994 roku ks. Władysław Jędruszuk (1918-1994), biskup drohiczyński (1991-1994) w obecności biskupów: ks. Jana Mazura, biskupa siedleckiego (1968-1996), ks. Wacława Skomoruchy (1915-2001), biskupa pomocniczego z Siedlec (1963-1992), ks. Henryka Tomasika, biskupa pomocniczego z Siedlec, ks. Józefa Wysockiego, biskupa pomocniczego z Elbląga i ks. Jana Chrapka (1948-2001), biskupa pomocniczego z Drohiczyna (1992-1994).

Przy kościele stoi nowa, murowana plebania zbudowana w latach 1984-1987, dzięki staraniom wspomnianego ks. Ryszarda Nicponia.
Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski