Msze Święte

Porządek Mszy św.:

  • dni powszednie: 17.00
  • niedziele i święta: 9.00, 11.00
  • w święta niebędące dniami wolnymi od pracy: 9.00, 11.00 

Odpusty w parafii:
Chrystusa Króla, Matki Bożej Częstochowskiej (następna niedziela)
 

Nabożeństwo adoracyjne:

  • piątek-sobota i uroczystość Chrystusa Króla
  • każda trzecia niedziela miesiąca godz. 15.00 – „Godzina Miłosierdzia”

I Komunia Św. w parafii – ostatnia niedziela maja