Ministranci

ministranciministranciministranci

Ministrant – (znaczy usługujący) służy na różny sposób w czynnościach liturgicznych.

Kim są ministranci?

Ministranci służą Bogu, kiedy przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna.

Są pomocnikami przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Ministranci usługują księdzu, gdy ołtarz jest przygotowany i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

Pomagają również po zakończeniu Mszy świętej.

Ministranci powinni sami BYĆ ZNAKIEM DLA INNYCH!

Ministrantami w naszej parafii są:

1. Stanisław Myszkowski – lektor
2. Piotr Myszkowski – lektor
3. Szymon Myszkowski – ceremoniarz
4. Sebastian Stelmach – lektor

5. Dawid Rychlik
6. Jan Kalbarczyk – lektor
7. Kacper Decyk

8. Eliza Gąsior
9. Bartosz Kalbarczyk
10. Filip Wierzchołowski
11. Olga Cyrych

12. Filip Nowak
13. Dawid Zadrożny
14. Marcin Bala
15. Gabriel Grotkowski