Zakończenie Rorat w naszej Parafii – 23.12.2023 r.